Beställning Navets Förråd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi på Navet är en dagligverksamhet som med hjälp av brukarna driver förrådet. Där av har vi svårt att lösa akuta beställningar utan beställningarna hanteras i mån av tid och när det funkar för våra brukare. Vi önskar att alla beställningar går via e-tjänsten.

Vill ni har mer info om vår verksamhet så hittar ni det här: 

OF:s förråd (sharepoint.com)

Ni kan nå oss på telefon se nummer nedan samt via vår mail navets.forrad@nybro.se.

Vid akut behov av personlig kontakt med snabb återkoppling. Ring på telefontid: 7:30–9:00, 14:00-15:30 måndag till fredag. Navets telefonnummer: 0481- 48060

Vid akuta behov av varor får ni som verksamhet i första hand ombesörja att hämta varorna personligen på Båten. Ni behöver se över orsaken till den akuta situationen och vidta möjliga åtgärder så att det inte upprepas i onödan i framtiden. Akuta beställningar lämnas via e-tjänst.

För att lägga in en beställning digitalt klicka på "Starta e-tjänsten".

 

 

Frågor om e-tjänsten

Mathilda Gisslar
mathilda.gisslar@nybro.se
0481-45137

Personuppgiftsansvarig

Individ-och familjenämnden
individochfamilj@nybro.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa