Samhällsbyggnadsförvaltningen närmast anhörig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid olycksfall eller annat tillbud är det mycket viktigt att närmast anhörig kan nås snabbt och effektivt. Därför är det viktigt att uppgifterna fylls i korrekt och att du uppdaterar dem om de ändras.

OBS! Du som anställd ansvarar för att uppgifterna hålls aktuella.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa