Beställning eller ändring av e-tjänst

LÄS MER

Här beställer du en ny eller begär ändring av befintlig e-tjänst.

Vad händer när du skickat in ärendet?

E-tjänsteutvecklaren tar emot ärendet och har detta som stöd vid byggandet/ändring av e-tjänsten. När e-tjänsten är färdigbyggd/ändrad, skickar e-tjänsteutvecklaren en förfrågan till dig som beställare av den nya/ändring av e-tjänsten att tillsammans med en handläggare testa och kvalitetssäkra e-tjänsten. Du skickar sedan ett godkännande till e-tjänsteutvecklaren när det är ok för publicering av e-tjänsten.

Alla berörda handläggare får utbildning/kännedom om e-tjänsten och hur den fungerar varpå systemförvaltaren publicerar e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

E-Strateg
kommun@nybro.se
0481-45000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelseförvaltningen
kommun@nybro.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Beskrivning av hur tjänsten utförs i dag inklusive eventuella blanketter som används
  • Beskrivning av den nya e-tjänsten - syfte, målgrupp, krav på legitimation
  • Exempel på annan e-tjänst som kan ligga till grund för önskad e-tjänst
  • Beskrivning av eventuella förutsättningar som användaren behöver känna till
  • Beskrivning av e-tjänstens funktion (anges direkt i e-tjänsten eller som bifogad fil)
  • Val av hur ni vill handlägga ärendena
  • Hur personuppgifter hanteras i e-tjänsten (vid e-tjänster till medborgare)
  • Bifoga processbeskrivning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa