Anmälan om behov av vikarie inom Omsorgsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att anmäla behov av vikarie inom särskilt boende och hemtjänst, Omsorgsförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

E-strateg kommunstyrelseförvaltningen

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorg@nybro.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Enhetschef inom Särskilt boende eller Hemtjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa