Ansökan om ekonomiska medel för digital utveckling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om ekonomiska medel för digital utveckling

Digitalisering innebär att all information som hanteras i en arbetsprocess är digital från början till slut. Det handlar om att nya eller existerande digitala lösningar används på andra och mer effektiva sätt än tidigare i syfte att verksamhetsutveckla för effektivitet och flexibilitet.

Digitaliseringspotten ska underlätta för invånarna i kontakten med Nybro kommun utifrån de tjänster som vi producerar. Syftet med digitaliseringspotten är att också att stimulera utveckling som frigör resurser och leder till mer resurseffektiva arbetssätt för att på så sätt främja ett hållbart resursutnyttjande.

Bidrag lämnas inte till infrastrukturella lösningar. Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till verksamheter inom Nybro kommun som uppfyller följande villkor;

· är förankrade hos förvaltningschef och nämnd

· är kopplad till ett eller flera av Nybro kommuns utpekade fokusområden i den Digitala strategin; Standardisering, Enklare vardag för privatpersoner och företag, Öppnare förvaltningar och bolag, Effektivare förvaltning och bolag som stödjer innovation och delaktighet samt Säkrare förvaltningar och bolag.

· bedriver en verksamhet som riktar sig direkt till invånarna eller brukarna/kunderna

· eller ett utvecklingsprojekt som frigör resurser och eller leder till mer resurseffektiva arbetssätt som t ex nya tekniska tjänster, system och lösningar vilka effektiviserar arbetsflöden och processer

· eller främjar ett hållbart resursutnyttjande, vilka innebär en förändring av arbetssätt

 

Bedömning av ansökningar

Vid bedömning kontrolleras ansökningarna så att de uppfyller villkor och förutsättningar för bidrag enligt ovanstående. Därefter bedöms ansökningarna i konkurrens med varandra. I och med att det finns ett begränsat ekonomiskt att fördela ges ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla bidragets syfte ges företräde.

 

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara Digitala strategirådet tillhanda senast den 31 januari. Endast fullständiga ansökningar handläggs. För sent inkommen ansökan avvisas alltid.

Beslut om bidrag meddelas under mars månad.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa