Beställning till mark & service

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för att beställa arbete från mark och service.

Tänk på att alltid vara tydlig i din beskrivning av vad du vill ha utfört. För att kunna beställa måste du kunna ange giltig kontosträng, det är du som beställare som ansvarar för att mark och service får rätt uppgifter om konteringen. Är du osäker på vilken kontosträng som skall anges –stäm av med din ekonom!

Har du frågor rörande beställt arbete eller utförande kontaktar du aktuell arbetsledare eller enhetschef.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa