Utbetalning/utanordning för egna utlägg, fakturor, föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för att få betalt för egna utlägg. 

Eventuella underlag som styrker utbetalningen ska bifogas och varje kvitto ska vara fullt synligt vid skanning.

Inköp hanteras i första hand via fakturering från leverantören.

Utanordningen hanteras som en leverantörsfaktura.

Originalkvitto sparas hos dig/verksamheten i fyra år.

Efter att du skickat in utanordningen går den till din chef för godkännande.

För godkännande/attest av utanordning används eget bank-id.

Frågor om e-tjänsten

Ekonomienheten

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Nybro kommun
kommun@nybro.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa