IFF - Anställning Intermittent/Semestervikariat

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anställningsunderlag att använda vid intermittent anställning samt anställning av semestervikarier inom OF.

Frågor om e-tjänsten

Carina Häljestig Snöman
carina.haljestig-snoman@nybro.se

Personuppgiftsansvarig

Individ- och familjenämnden
Individochfamilj@nybro.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa